Home / Dream Team

Dream Team

EDITOR IN CHIEF
 Natasha Khan Kazi

FOUNDERS
Saira Doja, Vaishali Rao, Mariam KamalNatasha Khan Kazi

SITE DESIGN
Mariam Kamal

PAST CONTRIBUTORS:
Tashween AliHana AhmedBianca AlexisIrene MahmudBilly RoodTony VelozKatherine Wright, Saleha Abbasi
Kash Amin, Swetha Amruthur, Sanaa Ansari, Dr. Reema Batra, Tirusha Dave, DilDivya GuleriaMunia IslamSalma Khan
Rachna Khola. Vandana Makker, Sharmeen Noor, Sheebani PatelDr.(Ms) Udhay Sidhu, Aarti Singh
Avneet Singh. Natashah Torki. Kanwal Ullah, Kaveri Valliapan, Sangya Trivedi